אור הרשבי ישיבת favicon
הכול על מירון

ישיבת אור הרשבי במירון,
המקום שבו ניסים מתרחשים.

אור הרשב"י

אור הרשב"י סיפורי מופת

אור הרשבי ישיבת
השיר “בר יוחאי”

השיר “בר יוחאי” חיברו ויסדו המקובל האלוקי רבי שמעון לביא זיע”א, לשיר המעלות ושבח ויקר לכבוד התנא האלוקי הרשב”י זי”ע. השיר ופיוט הקודש הזה נתקבל

קראו עוד
אור הרשב"י
פניני הרשב”י – שבועות

רבי שמעון בר יוחאי – שבועות   חידושי תורה הם קישוטים לשכינה ולכן אמר רשב”י לחברייא לחדש חידוש בליל שבועות לקשט השכינה בזוה”ק בהקדמה דף

קראו עוד
אור הרשב"י
משה רבנו ורשב”י

מה שארע למשה ארע לרשב”י בספר “הילולא דרשב”י” להגה”ח המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצוק”ל ערך שישים דברים שכתוב על משה רבינו עליו השלום

קראו עוד
אור הרשב"י
פניני הרשב”י-פורים

חודש אדר הוא אחד מד’ חדשים המיוחדים לשמירה עליונה וקירבת אלוקים וז”ל הזוה”ק [זוהר חדש מדרש איכה דף צב’ ט”ד]: בימי בחורותיך (קהלת יב’ א’)

קראו עוד
אור הרשב"י
תחיית המתים במירון

בספר הילולא דרשב”י להגה”ח המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצוק”ל עמוד צ”ה והלאה, וזה לשונו: לא אוכל להתאפק ולעצור מלספר מעשה ה’ מעשה נס

קראו עוד
Close Panel