1. רבי שמעון בר יוחאי חי לפני קרוב לאלפיים שנה, לאחר חורבן בית המקדש השני.
 2. לאחר החורבן הקים רבי שמעון בר יוחאי 24 בתי כנסת , 12 בגליל העליון 12 בגליל התחתון, והקים את עם ישראל מחדש.
 3. רבי שמעון בר יוחאי גינה את התרבות הרומאית והקיסר רצה להורגו. רבי שמעון בר יוחאי ברח עם בנו רבי אלעזר למערה בכפר פקיעין, שם ישב 13 שנה ועסק בתורה ובסודותיה והרבה בתפלה על עם ישראל, ואף צם ברציפות 40 יום ולילה ועמד בתפלה על עם ישראל. (ספר אוצר המדרשים עמוד 511)
 4. באותם 13 שנה חי ללא שום כלכלה אלא על ידי האמונה בבורא עולם ונברא עבורו מעיין ועץ חרובים ליד המערה, ובכל שבוע לכבוד שבת היה העץ נהפך לתמרים.
 5. כשיצא מן המערה האיר את כל העולם בתורה עד שכל הדור היו צדיקים גמורים ומרוב קדושתו נתקדש העולם עד שאפילו ציפורים היו מרחשות בסודות התורה.
 6. כשגזרה מלכות רומי על ישראל שלא ימולו את בניהם ולא ישמרו שבת אמרו חכמים, “מי ילך לבטל את הגזרה?” ונמנו ואמרו, ילך רבי שמעון בר יוחאי מפני שהוא רגיל בניסים. ואכן הצליח רשב”י לבטל את הגזרה.
 7. וכן בכל הגזירות לא היתה גזירה שלא הצליח לבטלה בתפילותיו, עד שיצא קול מן השמים ואמר, “אשריך רבי שמעון בר יוחאי שאתה גוזר ובורא עולם מקיים”.
 8. כשנפטר רשב”י פרחה מטתו באויר מאליה לכפר מירון ונכנסה אל המערה, כך שאיש לא התעסק בקבורתו אלא בורא עולם בעצמו, וגם בכך נקבע משמים שהר מירון יהיה מקום עליה לרגל לקבר הרשב”י.
 9. בשעה שפרחה מטתו באויר יצא קול מן השמים ואמר, “זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות.” כמו כן אמר הקול שבורא עולם משתבח ברבי שמעון בר יוחאי בכל יום.
 10. רבי שמעון בר יוחאי השאיר לנו ירושה גדולה, את ספר הזוהר הקדוש, שמרוב קדושתו אפילו קריאה בלי הבנה מעלתו גדולה ביותר וכחו רב לטהר את הנשמה ולקרבת אלקים.
 11. אמרו צדיקים שלכל נשמה יש קשר אישי עם רבי שמעון בר יוחאי ומי שמאמין ברשב”י יש לו חיזוק ברשב”י.
 12. כל זרמי היהדות ללא יוצא מן הכלל רוחשים אהבה עצומה לרבי שמעון בר יוחאי ודבוקים במאמריו ובתורתו.
 13. התנא הקדוש רבי יהודה בר אילעאי אמר שרבי שמעון בר יוחאי עתיד להיות ראש הצדיקים היושבים בגן עדן.
 14. אמר רשב”י: “יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין”- מי לא רוצה עורך דין כזה!
 15. כבר בזמן התנאים שאחר הרשב”י היה מירון מקום עליה לרגל ומסופר בתלמוד שהתנא הקדוש רבי יהושע בן לוי עלה למירון ומצא שם את אליהו הנביא שהגיע אף הוא לקבר הרשב”י.
 16. ומאז קרוב לאלפיים שנה נוהרים המונים אל קברו, שם מוצא כל אחד את הקשר האישי עם בורא עולם.
 17. כאשר עלה הצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר למירון בל”ג בעומר ראה בעיניו הטהורות שכל פמליא של מעלה וכל נשמות הצדיקים נמצאים שם אצל הרשב”י, ומרוב יראה ירד על ידיו ורגליו וכך זחל ועלה עד שהגיע לציון הקדוש, ושם שמח שמחה גדולה.
 18. זהו המקום להתחזק באמונה ובטחון בבורא עולם וללכת בדרכיו של רשב”י שלימד את עם ישראל להידבק בבורא עולם.
 19. רבי שמעון בר יוחאי אומר, “כל ישראל בני מלכים”, וזוהי ההרגשה במירון, שרשב”י מקבל ואוהב כל אחד כבן מלך.
 20. רבי שמעון בר יוחאי מלמד שמצוות התורה, חוץ ממה שהם צווי הם למעשה עצות ודרכים להתקרב לבורא עולם ולהדבק בו ולהנות מנועם השם, כשלכל מצוה יש אור פנימי המיוחד לאותה מצוה.
 21. העולה למירון זוכה לקלוט ולקבל השראת קדושה עליונה ובכדי לשמור על זה מומלץ לקבל קבלה קטנה בחיזוק שמירת התורה והמצוות.

 

יהי רצון שנזכה לנצל כראוי את העליה למירון, ואורו של הרשב”י יאיר עלינו אמן.

Close Panel