השיר “בר יוחאי” חיברו ויסדו המקובל האלוקי רבי שמעון לביא זיע”א, לשיר המעלות ושבח ויקר לכבוד התנא האלוקי הרשב”י זי”ע.
השיר ופיוט הקודש הזה נתקבל בכל תפוצות ישראל בכל העולם, ונדפס בכל סידורי ספרדים ואשכנזים ומחזורי התפילה, ונוהגים בארצות המערב לשירו בכל לילי שבת קודש על השולחן קודם הסעודה,
ופה בארצנו הקדושה הספרדים נוהגים לשירו בכל לילי שבת קודש אחר קבלת שבת .
ובצפת”ו ובמירון נוהגים לשירו גם אצל האשכנזים בכל בתי כנסיות בכל לילי שב”ק קודם אמירת כגוונא לפני ברכו.
[ספר ביאור השיר בר יוחאי להמקובל הריא”ז מרגליות זצוק”ל]

והנה עד היום הזה ניצב ועומד בבית הכנסת של מרן הבית יוסף זיע”א על דלת הארון קודש מבפנים השיר “בר יוחאי” באופן שכשפותחים ההיכל נראה השיר לעבר הקהל, והוא אות ועדות שהמנהג היה לפתוח הארון קודש בעת שמזמרים השיר, לכבוד התנא האלוקי רשב”י זיע”א.
מי יתן ונזכה להתחדשות מנהג קדוש זה, אמן.

Close Panel