אור הרשב"י

פניני הרשב”י – שבועות

רבי שמעון בר יוחאי – שבועות   חידושי תורה הם קישוטים לשכינה ולכן אמר רשב”י לחברייא לחדש חידוש בליל שבועות לקשט השכינה בזוה”ק בהקדמה דף

קרא עוד
אור הרשב"י

פניני הרשב”י-פורים

חודש אדר הוא אחד מד’ חדשים המיוחדים לשמירה עליונה וקירבת אלוקים וז”ל הזוה”ק [זוהר חדש מדרש איכה דף צב’ ט”ד]: בימי בחורותיך (קהלת יב’ א’)

קרא עוד
Close Panel